ถังผสม 1-3ชั้น ถังสแตนเลส

Stainless Tank

งานถังสแตนเลส เป็นงานผลิต ถังสแตนเลส ตามแบบทุกชนิด ทุกขนาด ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

และหลักในการผลิตอาหาร วัสดุที่ใช้ในการผลิต คัดสรรจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน

และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ทีการตรวจสอบวัตถุดิบนำเข้าทุกชนิด ก่อนใช้ในการผลิต

พร้อมทั้งต้องแนบเอกสารกำกับวัตถุดิบทุกใบ เพื่อสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ของงานทุกชื้นที่ผลิตออกไป

ตามมาตรฐานการผลิตของระบบ ISO 9001 : 2008  ที่เราได้รับรองมาตรฐานในปัจจุบันนี้ 

Visitors: 56,158