ถัง1ชั้น,2 ชั้น,3 ชั้น พร้อมหุ้มฉนวน

การออกแบบเครื่องกวนเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก จำเป็นต้องพิจารณาการออกแบบในส่วนของ Impeller type, No. of Stages, Reynolds number, Pumping capacity เป็นสำคัญ เนื่องจากมีปริมาณผลิตภัณฑ์มาก หรือ มีมวลมาก การเคลื่อนตัวของ Fluid ก็เป็นไปได้ยากตามปริมาณ เราจะพบเครื่องกวนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม เช่น  

อุตสาหกรรมโรงงานผลิตนม 
อุตสาหกรรมโรงงานผลิตซอส
อุตสาหกรรมโรงงานผลิตน้ำผลไม้ เป็นต้น

 

Visitors: 56,157