ออกแบบจงจร เขียนวงจร ผลิตและบริการติดตั้ง

ตู้คอนโทรลควบคุมเครื่องจักรชุดผสม ทั้งระบบไฟฟ้า 1 เฟส ,3เฟส รวมถึงการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า โรงงาน 3 เฟสที่มีขนาดแรงม้าสูงๆ

Visitors: 51,303