เครื่องผสมแบบแนวนอน

 ใช้สำหรับผสมวัตถุดิบชนิดต่างๆให้เข้ากัน สามารถผสมวัตถุดิบให้เข้ากันภายในเวลา 15-30 นาที         ผลิตตั้งแต่ 50 กก. ปริมาตร 100ลิตร ขึ้นไป เหมาะสำหรับผสมอาหาร, ผสมอาหารสัตว์, ผสมแป้ง, ผสมปุ๋ย ผสมกาแฟ, ผสมผงเคมี, ผสมสี, ผสมยา, ผสมสมุนไพร ผสมผงพลาสติก, ผสมเครื่องปรุงรส, ผสมอาหารต่างๆ เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มกำลังการผลิต ลดการใช้แรงงานลง ไม่ว่าจะเป็นธระกิจส่วนตัว หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ (ผลิตตามความต้องการของลูกค้า) 

 

เครื่องผสมริบบอน (ถังนอน) ประเภทผง เช่น ดินสอพอง สีผสมอาหาร แป้ง ฯลฯ ขนาด 1กก. ใช้สำหรับทดลองโปรดักส์ของทางลูกค้า
 • ตัวเทสเครื่องผสมริบบอน

  ตัวเทสเครื่องผสมริบบอน
  (ถังนอน)
  ขนาด 5-10 กก.
  ใช้สำหรับทดลองโปรดักส์ของทางลูกค้า
 • ตัวเทสเครื่องผสมริบบอน

  ตัวเทสเครื่องผสมริบบอน
  (ถังนอน)
  ขนาด 5-10 กก.
  ใช้สำหรับทดลองโปรดักส์ของทางลูกค้า
 • ใบกวนเครื่องผสมริบบอน

  ใบกวนสามารถผสมผงให้เข้ากัน
Visitors: 55,511