เครื่องกวนผสมของเหลว

- เครื่องผสมจะกวนผสมของเหลวต่างๆให้เข้ากัน 

- ขนาดของเครื่อง ผลิตตั้งแต่ 20 ลิตรขึ้นไป

- ทางเรารับผลิตตามความต้องการของลูกค้า

- ไม่มีสินค้าสำเร็จรูปจำหน่าย 

Visitors: 51,303