เครื่องเทสโปรดักส์

เครื่องเทสโปรดักส์สำหรับลูกค้า

เครื่องปั่นผสม ประเภทของเหลว เช่น ครีม ช็อกโกแลต ฯลฯ "แล็ปเทส" ขนาด 1กก. ใช้สำหรับทดลองโปรดักส์ของทางลูกค้า

เครื่องเทสโปรดักส์สำหรับลูกค้า

ตัวเทส เครื่องผสม V-Blender เหมาะสำหรับการผสมผงใช้เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น แป้ง ปูน ผงซักฟอก ดินสอพอง ฯลฯ  ขนาด 1กก. ใช้ทดลองโปรดักส์ของทางลูกค้า

เครื่องเทสโปรดักส์สำหรับลูกค้า

ตัวเทส เครื่องผสม Ribbon เหมาะสำหรับการผสมผงใช้เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น แป้ง ปูน ผงซักฟอก ดินสอพอง ฯลฯ  ขนาด 5-10 กก. ใช้ทดลองโปรดักส์ของทางลูกค้า

 

เครื่องเทสโปรดักส์สำหรับลูกค้า

ตัวเทส เครื่องผสมผงถังลูกเต๋า เหมาะสำหรับการผสมผงใช้เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น แป้ง ปูน ผงซักฟอก ดินสอพอง ฯลฯ  

ขนาด 1-5 กก. ใช้ทดลองโปรดักส์ของทางลูกค้า

Visitors: 51,303