ถังภาชนะสแตนเลส

   

ถังเก็บวัตถุดิบสแตนเลส มีฝาสามารถเปิด-ปิดได้ มีแขนถังจับง่ายต่อการเคลื่อนย้าย

Visitors: 56,161